F.K.Solutions

LEGO STORAGE BRICK

[ LEGO STORAGE BRICK 1 ]

サイズ

L 125mm × W 75mm × H 180mm

重さ

288g

容量

1200ml

Black

Black

Bright Blue

Bright Blue

Bright Red

Bright Red

Bright Yellow

Bright Yellow

Dark Green

Dark Green

White

White