F.K.Solutions

LEGO STORAGE BRICK

[ LEGO STORAGE BRICK 2 ]

サイズ

L 250mm × W 75mm × H 180mm

重さ

559g

容量

2600ml

Black

Black

Bright Blue

Bright Blue

Bright Red

Bright Red

Bright Yellow

Bright Yellow

Dark Green

Dark Green

White

White